Concepten

Voor wij voor u aan de slag gaan, willen we graag weten wie u bent en wat uw wensen zijn: 

  • Wat hoe ziet u zichzelf, uw dienst of product?
  • Met welk doel maakt u gebruik van communicatie?
  • Welke doelgroepen wilt u bereiken?
  • Welke communicatie-instrumenten hebt u in het verleden gebruikt?


Op basis van uw antwoorden, kunnen wij in kaart brengen wat u nodig heeft. Een nieuwe huisstijl om uw identiteit sterk en herkenbaar neer te zetten? Een uniek communicatieconcept, uitgewerkt in de ideale mediamix voor uw boodschap en budget? Of gaan we uw huidige communicatieve uitingen kritisch bekijken en opnieuw vormgeven?
Hoe dan ook, elk ontwerp begint met de evaluatie van uw wensen en kansen op de markt.

Een goed en effectief communicatiebeleid vraagt om afstemming. Afstemming van uw doelstelling, doelgroep, boodschap en mediumkeuze. Elke uiting beïnvloedt het beeld dat de doelgroep vormt van uw organisatie. Daarom is het zo belangrijk een overkoepelend communicatieconcept neer te zetten voor u naar buiten treedt. Een concept waarin al uw uitingen een logische plaats vinden. Van uw huisstijl, website en brochurelijn tot het bordje naast uw deur en de pennen waarmee u schrijft. Trigg'r gaat deze uitdaging graag met u aan. Hieronder vindt u enkele klanten waarvoor wij een communicatieconcept hebben ontwikkeld en uitgewerkt.